May 10: Kävlinge!

Ingen plan för morgondagen?

Matmakarna ställer till med fest i vår grannkommun Kävlinge och broder Christian, som boende i staden, kommer servera syrligt under hela dagen.

Läs mer om eventet här.

Skål och trevlig helg!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: